صفحه اصلي

ايميل مطالب رهبري پشتيباني

سرآغاز
شرایط استجابت دعا
حجاب وعفاف
وهابیت چگونه شکل گرفت؟(قسمت اول)
وهابیت چگونه شکل گرفت؟(قسمت دوم)
هفته ی دفاع مقدس
بوی ماه مهر
طناب
مناسبت های تقویم
امام آمد
ارتباط شب قدر و امام زمان(عج)
جزیره خضرا
حماسه 9 دی
میلادپیامبر(ص)وسلاله پاکش
بوی زیتون
راهیان نور
شرحی بر ادعیه
بهار
آسیب شناسی مهدویت
جشنواره آخرین امید
امتحان الهی
ویژگی خانواده مهدوی
غدیر خم
جمعه و جماعت
lمحرم وامام زمان(عج)
خانواده مهدوی
  شیطان پرستی

نويسنده : معلم

موضوع :


 

به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان

شیطان پرستی

Satanism  شیطان پرستی فرقه ای است که اصطلاحاً به آن ایمان داشتن«شیطان»و پرستش اوبه عنوان«خدا»معتقداست.

هدف از وجودشیطان

شیطان یکی از مخلوقات خداوند است پس از سالهای طولانی بندگی خدا کردن ازصراط مستقیم الهی جدا شدوراه انحرافی راپیش گرفت.او به دلیل عمرطولانی مشغول گمراه کردن بنی آدم شده است می توانست توبه وجبران معصیت کند اما باید بدانیم که مبارزه شیطان با انسان موجب شکوفایی نیروها و استعدادهای عظیم،اراده وروح بندگی در انسان می شود تا به مراتب برترازفرشتگان راه یابد.وباحسن اختیار،صلاحیت جانشینی خداوند وفرمانروایی برعالم را پیدا کند.

ریشه های ستایش شیطان

متاسفانه ریشه های شتایش شیطان راباید در کتب عهد عتیق،تورات تحریف شده جستجوکردکه از منظر استاد شهیدمطهری«زیان آورترین تحریف تاریخ»است.مهمترین نماد شیطان پرستی مدرن تحت تاثیر اندیشه سرفرانسیس داشورد بریتانیایی قرن 19 است که با تاسیس باشگاه آتش در لندن آغاز واین گرایشات درتفکر آنتوان شزاندر لاوی باتدوین انجیل شیطانی وساخت کلیسای شیطان در شهرسانفرانسیسکو ایالات متحده آمریکا در دهه 1960 م وتحت حمایت برخی کانون های قدرت به اوج رسید.

ریشه های شیطان گرایی در عرفان یهود

به اعتقاد یهودیان،بنی اسرائیل قوم برتر هستند وهیچ غیر یهودی،در جامعه یهودیان پذیرفته نمی شوند،بنابراین یهودیان نمی توانندمثل پیروان سایر ادیان،دیگران را به دین خود دعوت کنند،آنها این خلاء را با عرفان یهودی پرکردند بدین صورت که مقداری از تعالیم انبیا(ع) را با مقدار از تفکرات شیطانی خودشان مخلوط کرده ودر قالب یک مکتب عرفانی به خورد مردم می دهند.یعنی اگر چه شما به عنوان یک مسلمان یا مسیحی نمی توانید یهودی شوید ولی می توانیدبه عرفان یهود بپیوندید.

امروزه در دنیا تبلیغات زیادی برای عرفان یهود یاهمان قبالا صورت می گیرد.شخصیت های مشهور در غرب نظیرمادونا کابالیست می شوند وآموزه های کابالا در رمان های کوئیلیو نقش پر رنگی پیدا می کند،در رمان های کوه پنجم،بریدا،شیطان ودوشیزه پریم وحتی کیمیاگر به روشنی تعالیم لابالا دیده میشود.ومکتب کابالا میگویدتا قبل از ظهر حضرت مسیح شیطان باید بر جهان غلبه پیدا کند.بنابراین اگر میخواهید به قدرت ونیروی زندگی برسید باید باشیطان همراه شوید،حتی اگر می خواهید در عصرشیطان با تجلی خدا هماهنگ باشید،باید شیطانی شوید.

وضعیت گرایش به شیطان پرستی در پس از رنسانس

سالهای آغازین قرن بیستم برخی ازعناصرفاسدالاخلاق با اتکا به گرایشات ونظرات توراتی وپروتستانی به صورت مخفیانه جریان«شیطان پرستی»را با ویژگی هایی همچون گناه گرایی،قتل، تجاوزات جنسی،عدم اصول اخلاقی،بی توجهی به مسائل توحیدی و... پایه گذاری کردند،وعلی رغم عدم استقبال عمومی از عضویت درگروه های شیطان پرستی،آموزه ها وتعالیم گمراه کننده ای توسط ایشان وبه وسیله ابزارهایی که دراختیار ایشان توسط قدرتهای بزرگ سیاسی قرارگرفته،منتشرشده و میشود واین گروه ها درسراسرجهان همواره به عنوان کانون های فساد وفحشا شناخته میشوند.سال 1960 را میتوان به صورت جدی آغازدور جدیدحیات وفعالیت شیطان پرستان درآمریکا دانست، صرف نظرازانواع شیطان پرستی که درعهد باستان دریونان،عراق،ایران و.... وجود داشته است.

شیطان پرستی قدیم وجدید

شیطان پرستی قدیمی ازلحاظ معنی واز لحاظ اعمال انجام شده مسلماً باشیطان پرستی کنونی بسیار تفاوت دارد.

شیطان پرستی قدیمی اعتقاد داردکه شیطان وجود دارد وقدرت اوعظیم ترین قدرت برروی جهان است.شیطان پرستی قدیمی مخالفت بامسیحیت وکلیسا است ودقیقاً در مراسم خود اعمال ضد مسیحیت را انجام میدهد.

شیطان پرستی جدید در انگلستان به وجود آمد والبته نیز زیاد تعجب بر انگیز نیست و برخلاف شیطان پرستی قدیمی اعتقادی به وجود شیطان خارجی ندارد بلکه شیطان رادرطبیعت ودروجود هر انسانی می داند واین باطن هرکسی است که شیطان درآن وجود دارد ومراسم شیطان پرستی جدید مراسمی است برای دعوت ازشیطان باطنی وحس اهریمنی درونی است.

بنیانگذاران شیطان پرستی جدید

شیطان پرستی مذهبی است ساختگی که توسط سران یهودی ای که مدیریت افکار واندیشه ها را در انحصار خود می پنداردبه وجود آمده است.یهودباصرف مبالغ هنگفت وباخدمت گرفتن هنرپیشگان، خوانندگان،نوازندگان،انتشارسی دی های آموزشی،مجلات،روزنامه ها وکاباره ها.... درصدد پر کردن خلاء روحی ومعنوی جوانان غرب وبه تبع آن جوانان شرق برآمده است.تاجایی که به گفته رئیس بیمارستان نوجوانان نیویورک،شیطان پرستی یک از شایع ترین تهدیداتی است که در مقابل بچه های امروز قرار گرفته است،مذهب سازان عصرجدید بسیار زیرک هستند.آنان به این حقیقت رسیده اند که همیشه گروهی در دنیا وجود دارندکه از هیچ گونه استقلال فکری برخوردار نیستند و متاسفانه این گروه کمتر به خردمندان تمایل دارند،بلکه میل بیشترشان به کسانی است که هوای هوس را سرلوحه کار خود قرار می دهند.پروتکل های دانشوران یهود به صراحت به تربیت وآموزش افراد اشاره دارد،می گوید:تا زمانی که افراد جوامع مختلف مطابق الگو وانگاره های تربیتی ما دوباره تربیت نشوند،نمی توانیم برنامه هایمان را در این گونه جوامع مطابق با روش کلی ویکسان پیاده کنیم.اما اگر برنامه ها را محتاطانه وتوام باآموزش آغازکنیم می توانیم در کمتر از یک دهه منش وخلق وخوی سرسخت ترین افراد را تغییر داده وآنها را مانند افرادی که از پیش مطیع ساخته ایم به زیر سلطه خویش در آوریم.

شیطان پرستی گوتیک

این نوع شیطان گرایی نوعی ازشرپرستی و از کثیف ترین فرقه های انحرافی به حساب می آید.در موسیقی متالیکا نیز سبکی به نام گوتیک وجود دارد .کثیف ترین اعمال مانندخوردن نوزادان، تجاوزات جنسی و.... به این گروه نسبت داده می شود(اگرچه گفتنی است برای تمام گروه های شیطانی این اعمال ازواجبات!به حساب می آید.)میل و درخواست به «برگشت تاریکی»در این شاخه بارز است.

انجیل شیطانی

انجیل شیطانی کتابی است که شیطان پرستان ازآن برای عبادت ودعاهای خود وهمچنین استفاده در مراسم خود استفاده می کنند.این کتاب شامل کلمات عبری ویونانی وانگلیسی است که معنی دقیق برخی از کلمات آن برای کسی مشخص نیست؛اما چیزی که می توان فهمید اسامی شیطان ودعوت از او برای قدرت دادن به شیطان پرستان است.بسیاری دعاهای این کتاب برعکس دعاهای انجیل مسیحیت است.همچنین بسیاری ازشعائرآن برای قدر نهادن به عظمت وقدرت شیطان به عنوان قدرت مطلق است.

مبلغان شیطان پرستی

همانگونه که تمامی مکتبها مبلغانی داشته اند،شیطان پرستی هم افرادی جهت تبلیغ دراختیار دارد.به این افرادکشیش لقب می دهند.این کشیش ها لباس خاصی دارند.بدین گونه که شنل وکلاه مخصوصی به رنگ سیاه بر تن می کنند،عصا ویاچوب دستی که برروی آن عبارت عبری مخصوصی حک شده است و سرآن پنتاگرام دیده می شود دردست می گیرند وکفش نوک تیزی نیز می پوشند.این گونه لباس مخصوص کشیش است وافراد دیگر گروه حق پوشیدن چنین لباسی را ندارند.کشیش در تمامی مراسم دیداربا شیطان حضور دارد ودعاهای مخصوص به زبان عبری را او خوانده وافراد دیگر تکرار می کنند.افراد کشیش،هم به تبلیغ مکتب خود می پردازند،او افراد علاقمند را به مکتب وارد کرده وبه گروه معرفی می کند ونیز دستورنابودی افرادی که ازچارچوب گروه تمرد کنند را صادر می کند.

معابد شیطان پرستی

در میان معابد وپاتوق های شیطان پرستان دو تاازهمه جامهمتر است.

1-                کلیسای شیطان :اولین سازمان فلسفی برای معتقدین به مبادی فلسفی شیطان پرستی است که توسط آنتوان لاوی در 30 آوریل 1966 درسانفرانسیسکو تاسیس شد.

2-                معبد ست : ست نام یکی از خدایان مصر باستان است واین معبد یکی از مخوف ترین، مشهورترین ومخفی ترین سازمان های شیطان پرستی است.معبد ست اولین جامعه مخفی ای است که ادعای رهبری جهانی«طریقت دست چپ»در جهان را دارد.معبد ست در سال 1975 توسط مایکل آکینودرسانفرانسیسکو بنیانگذاری شد.او و گروهی دیگر از کشیشان کلیسای شیطان به خاطر اختلافات فلسفی ومدیریتی وهمچنین به خاطر فساد موجود درکلیسای شیطان،از آن جدا شده وسازمان معبد ست را تشکیل داد.

 

استفاده ازنمادها در گرایش شیطان پرستی

یکی از علل گرایش به جنبش های شیطانی استفاده وسیع آنها ازنمادهاست.انتقال و نشراندیشه ها از طریق گفتن یا نوشتن دشوار است وتعداد محدودی ازمردم با آن ارتباط برقرارمی کنند. اما نمادها به راحتی جایگاه خود را درفرهنگ عمومی پیدا می کنند وبه خاطراینکه ظرفیت کار هنری دارند،به صورت جذابی درجامعه،به خصوص دربین جوانان وزنان کسترش می یابد.نمادها همواره حامل معنا وپیام هستند ونوعی نگرش یا فکر را تداعی می کنند ورفتار خاصی را یادآور می شوند.مثلاٌ مردم با دیدن گلدسته یاد مسجد ونماز می افتند.وبادیدن چراغ قرمزاحساس خطرمی کنندومی ایستند.

جنبش شیطان گرایی بااستفاده وسیع ازنمادها وبه کارگیری ظرفیت های هنری نظیرگرافیک ،سینما وازهمه بیشترموسیقی به عرصه آمده است.نمادهاوسمبول های شیطانی روی لباسها، گردنبندهاودستبندها،انگشترهاوساعت ها،ازکفش تاکلاه همه جادیده میشود.این نمادهاباطراحی های متنوع وزیبا افراد راجذب می کنند،پس از اینکه استفاده ازآنها تکرارشد وبه عنوان بخشی از رفتاروسلیقه شخص درآمده وبه نوعی هویت وخود پنداره فرد راتشکیل می دهد،در این شرایط باافراد دیگری که نمودهای رفتاری وذوقی همانندی را دارند،ودر رفتاروگفتارو افکار به طور ناخودآگاه شبیه آنها می شوند.

 

نمادهای شوم شیطان

درذیل برخی از نمادها که به عنوان نگین انگشتر،گردنبند،تصاویر بر روی دستبندها،پیراهن، شلوار،کفش، ادکلن،ساعت و....درج شده است ومتاسفانه درایران اسلامی نیزراه یافته است،مورد بررسی ومعرفی قرار می گیرد.

1- ستاره صبح یا پنتاگرام(pentagram ):

اگرنوشته وسط نماد( (Satanism به معنای شیطان گرایی به همراه دایره حذف کنیم،آن وقت یک ستاره پنج ضلعی بر جای می ماند که همان نشانه ستاره صبح یا پنتاگرام است.

$این سنبل نیز همان پنتاگرام است،با فرق اینکه انواع آن گاه پنج ضلعی وارونه ((snvertedpentagramیا دیو(buphomet)وبه شکل درمیان نمادهای شیطان پرستان به چشم می خورد.

2- «تحت سلطه»

برخی از شیطان گرایان محدوده جغرافیایی«تحت سلطه»این نماد ودرواقع منطقه نفوذ شیطان گرایی را درذیل توصیف می کنند.(محدوده در ایسلند و اروپا)

درمیان پنتاگرام های قبلی تصویر سریک بز تعبیه شده است که اقدامی ضد مسیحی،به این معنا است که مسیحیان معتقدند که مسیح همچون یک بره برای نجات ایشان قربانی شده است وبا توجه به این که ایشان بز را نماد شیطان ودربرابربره می داننداین آرم راانتخاب کرده اند.

3- 666

666: یک سمبل با عنوان«شماره تلفن شیطان»توسط گروه های هوی متال وارد ایران اسلامی شده اما در حقیقت علامت انسان ونشانه جانور در میان شیطان پرستان تلقی می شود از سالها پیش تاکنون این عدد بااشکال مختلف گاهی بر روی دیوارهای شهرهای بزرگ کشور مشاهده می شود.

4- صلیب وارونه (upside down cross)

صلیب وارونه upside down cross)):این نمادوحکایت از«وارونه شدن مسیحیت دارد»و عمدتا استهزا وسخره گرفتن این دین است.صلیب وارونه در گردن بند های بسیاری مشاهده شده وخواننده های راک انواع مختلف آنرا به همراه دارند.

5- صلیب شکسته

نماد صلیب شکسته یا چرخ خورشید (san wheelc swastika or) :چرخ خورشید یک نماد باستانی است که در برخی فرهنگ های دینی همچون کتیبه های بر جامانده ازبودایی ها ومقبره های سلتی ویونانی دیده شده است.

لازم به توضیح است این علامت سالها بعد توسط هیتلر به کار رفت،لکن باهدف به سخره گرفتن مسیحیت این سنبل راوارد شیطان پرستی کرده اند.

6-  چشمی درحال نگاه به همه جا(all seeing eye)

چشمی در حال نگاه به همه جا :چشم در برخی نمادها روشنفکری نیز به کار می رود.اما شیطان پرستی اعتقاد دارندچشم دربالای هرم«چشم شیطان» است و«برهمه جا نظارت و اشراف دارد».این علامت در،جادوگری،نفرین گری وکنترل های مخصوص جادوگری مورد استفاده قرار می گیرد.گفتنی است این نماد بر روی دلار آمریکایی به کار رفته است.

هرم نیز از اصلی ترین نماد های شیطان پرستان وفراماسونرهاست.اما می دانیم که هرم خئوپوس که در دلار آمریکا هم به کار رفته وهمینطور ترکیب هرم خئوپوس وچشم که میز جلوی مجری که بوسیله یک شیشه از وسط دو شق شده است دقیقا یادآور همان نماد است، مهم ترین سمبل های فراماسونری است که در سمبل های شیطان پرستان هم دیده میشود. نماد ابلیسک (ستون سنگی شیطان)هم که در مصرباستان وخورشیدپرستان هلیوپولیس استفاده  می شده است وبعدها سبل شیطان پرستان شدنیز استفاده زیادی از مثلث وهرم می کند.

7- سمبل شهوت رانی

این نماد به اتگلیسی(ankh)  انشاء میشود،سمبل شهوت رانی وباروری است.این نماد به معنای روح شهوت زنان نیز تعبیر می شود.امروزه نماد«فمنیسم»در واقع یک نماد برداشت شده دقیقا از سمبل های شیطانی است.

8- پرچم رژیم صهیونستی

پرچم رژیم صهیونستی : قابل توجه جدی است که رژیم صهیونیستی علاوه بر حمایت های آشکار و پنهان ، حتی از قرارگرفتن نماد رسمی کشور نامشروعش در کانون علائم شیطان گرایان نیز پرهیز ندارد.

9- ضد عدالت(Anti justice)

ضد عدالت: با توجه به اینکه تبر رو به بالا نماد عدالت در روم باستان به شمار می آمده است، شیطان پرستان نیز تبر رو به پایین را به عنوان نماد ضد عدالت را در را پیمودن مسیر تاریک انتخاب کردند.همچنین گفتنی است فمنیست ها از دو تبر رو به بالا به معنی مادر سالاری باستانی استفاده می نمودند.

10- سربز(Goat head)

سربز:بزشاخدار،بزمندس (mendes )بافومت،خدای جادو(بزطلیه یاقربانی)این یکی از راه های شیطان پرستان برای مسخره کردن مسیح است زیراگفته می شود که مسیح مانند بره ای برای گناهان بشر کشته شد.این نمادتصویر کاملی است ازبزقرار گرفته درنماد پنتاگرام.

11- هرج ومرج  (Anarchy) تصاویرتخریب وخشونت

هرج ومرج :این نماد به معنای ازبین رفتن تمام قوانین است ودلالت براین امر داردکه«هرچه تخریب کننده است تو انجام بده»این نمادعمدتا مورد استفاده گروه های هوی متال است.

 

ویژگی های بارزشیطان پرستان درایران وتفاوت شیطان پرستان درایران باسایر کشورها

شیطان پرستی یاشیطان گرایی درکشور ماهنوزدر دوره نمادین به سر می برد وبه ایدئولوژی تبدیل نشده است.امادرکشورهای غربی باتوجه به شبکه فراماسونری ونیزمبانی عرفان یهود (قبالا یا کابالا)به یک ایدئولوژی مذهبی وسیاسی تبدیل شده است وکاملاباآرمان های صهیونسیم هماهنگی دارد.ولی باید توجه داشت که با کارکردی که نمادها دارند،بعداز مرحله ترویج نمادها،نوبت به انتقال ایدئولوژی خواهد رسید.

 

پوشش شیطان پرستان

این جریان ضد فرهنگی ازدهه 70 وارد کشور شدودر سایه غفلت مسئولان به سرعت درغالب شبکه های زیرزمینی دربرخی از شهرستان ها ومراکز استان وهمچنین تهران بزرگ ریشه دوانید.

لباس های گشاد،لباس های رنگی جلف،انگشترهای خاص تیغ دار،دستبندهای متنوع وعجیب، گردنبندهای اسکلتی باموهای بلند یا سرطاس به عنوان نشانه های ویژه گروه های همسو با شیطان پرستی بیان شده است.

 

لقب شیطان بزرگ درگروه های شیطان پرستی

«برایان هاگ وانر» نام اصلی فردی است که امروز به مرلین منسون یا به اختصا ر(MM) شهرت یافته است.وی که اکنون علاوه بر هواداران چندین هزار نفری دراقصی نقاط جهان به عنوان شیطان بزرگ شتاخته و مورد پرستش قرار می گیرد.

 

دلایل استفاده ازموسیقی درآیین شیطانی

بعضی از دلایل عبادت است از :

الف . جاذبه های مجازی و حاشیه ای موسیقی متالیکا مانند ایجاد فضا برای روابط آزاد دختران وپسران

ب . ارزان وقابل دسترسی بودن موسیقی با توجه به ارتقاء تجهیزات فنی تکثیروتوزیع

ج . کاهش سطح حساسیت یا حساسیت زدایی ازطریق نفوذ به خانواده ها،شرکت ها، اتومبیل

های شخصی،رایانه های شخصی بالاخره گوشی های تلفن همراه.

 

شرایط عضویت درگروه شیطان پرستان

یکی ازشرایط عضویت وپذیرش ازسوی گروه های نوظهورشیطان پرستی،مصرف مواد تخدیری بسیار قوی از جمله کوکائین،حشیش،وقرص های اکس است.دلیل استفاده این گروه ها از این مواد ورود به حالت خلسه برای انجام مراسم های ویژه آنان است.

 

نتیجه

شیطان پرستی فلسفی،مبادی زندگی وحدانی وعدالت الهی را درکائنات زیر سوال می برد.شاخه هایی ازشیطان پرستی وحتی برخی مکاتب نوپدید دینی باصهیونیسم درارتباط هستند به لحاظ مالی ازصهیونیستهاکمک می گیرند.دربررسی نمادهای متعلق به شیطان پرستی خط بسیار روشنی از ارتباط صهیونیسم وشیطانیسم به وضوح قابل مشاهده است.

انسان افسار گسیخته ای که ازمحدودیت فراری است ومسئولیت اعمال خود را به هیچ عنوانی نمی پذیرد،بهترین ملجا وپناهش شیطان پرستی است.شیطانی که ازعالم تاریکی وعمق پلیدی،ندا می دهدکه آزادی مطلق وهرآنچه می خواهید نزد من است.به سوی من بیایدبدون هیچ محدودیتی.

شیطان پرستی همه چیز را مجازمی داند،دراین آیین سیاه،هرنوع لباس وپوشاک وهرنوخوراک مجاز می باشدوهر نوع رفتاروادبیاتی بدون محدودیت وبدون هیچ ساختار مشخصی آزاد است.مدگرایی،سطحی ترین زاویه برخورد ما با شیطان پرستی است.اولین فصل متمایز شیطان پرستی نوع پوشاک وادبیات است.استفاده از نمادهایی که در آن عدد شش بکار رفته،صلیب شکسته معکوس،مثلثی که درآن عکس یک بزوحشی درداخل یک دایره قرارگرفته ،ستاره پنج پرکه نماد اصلی صهیونیستی ها ست استفاده فراوان وشدید از رنگ قرمزوسیاه درآرایش ها،آرایش موی سربه شکلی که هیچ گونه نظمی درآن نباشدبه رنگهای سیاه،قرمز ونارنجی،کوتاه کردن موهای سربه شکلهای عجیب وبه نحوی خاص،نزدیک شدن به نمادهای فاشیستی وهیتلری در فضای جدید امروزی،پوشیدن لباس های کاملا غیرمتعارفی که هم بدن رانشان می دهدوهم نشان نمی دهد.اینها بخشی ازاقدامات شیطان پرستان درمدگرایی است.

سینما،یکی ازمهمترین حوزه های فعالیت شیطان پرستان است،ازموسیقی برای ترویج وتبلیغ نهایت استفاده را می برند.

ورزش هم ازحوزه هایی که شیطان پرستان درآن فعالیت دارندالبته به صورت پنهان اقدام می کنند،برخی از ورزشکاران مطرح درغرب پیرو شیطان پرستی هستند وعده ای دیگرازاین ورزشکاران خودرا درحیطه ای که منجر به شیطان پرستی است قرار می دهند.شیطان پرستی به انسان می آموزد که بایدروح خود راباخودکشی به شیطان هبه کرد.هدف اصلی شیطان پرستی،پوچ جلوه دادن زندگی بشری ونادیده گرفتن معنویت وبه محاق بردن پروردگار عالم ،معلق نگه داشتن جوان ایرانی بین زمین وآسمان ومعلق میان دین وخانواده،معلق بین اسلام وایران،معلق بین حقیقت ومجاز است تا به پوچی برسد.اکثر افرادی که پیرو شیطان پرستی هستند درنهایت به پوچی رسیده وخودکشی می کنند. اگردستاوردهای عمیق عرفان اسلامی به جوانان معرفی شود وپوچی وتهی وارگی شیطان پرستی رانمایان کنیم،به طور قطع شاهدریزش پیروان خواهیم بود.

دین در همه زمانها ومکانها ودرمیان همه اقشار حرف نو وجدیدی برای گفتن دارد،مابایدهنر استخراج این یافته های نو را داشته باشیم.

 

منابع:مساله شناخت شهید مطهری-هفته نامه همشهری جوان –مکتب جبهه 100

 

 

دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰

 

مطالب گذشته

·

غدیر در آینه تکلیف ارسال در : پنجشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۳17:17

·

آسیب های اعتقادی خانواده منتظر2 ارسال در : شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲9:14

·

آسیب های اعتقادی خانواده منتظر1 ارسال در : پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲11:17

·

ارتقای سطح آگاهی خانواده ارسال در : چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۹۲12:50

·

اصل ارتقاء سطح سلامت جسمی و روشی خانواده مبتنی بر فرهنگ مهدویت ارسال در : شنبه نهم آذر ۱۳۹۲11:50

·

عاشورا و انتظار در یک نگاه ارسال در : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲9:1

·

توجه به جمعه و جماعات ارسال در : دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲11:18

·

سیمای امام زمان در خطابه ی غدیر ارسال در : شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲11:54

·

ویژگی های یک خانواده منتظر!! ارسال در : شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲11:18

·

امام مهدي امتحان الهي ارسال در : چهارشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۲18:31

·

آسيب ها حصاربندي و حصارشکني، سلامت: مرزشناسي ارسال در : یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲8:22

·

جشن تولد بدون.... ارسال در : پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲9:57
روزی گره از زمانه وا خواهد شد
راز شب تار برملا خواهد شد
در راه عزیزیست که با آمدنش
هرقطب نما،قبله نما خواهد شد
اللهم عجل لولیک الفرج....