مبشرین

من گفتم - خدا گفت

خداجونم،توی کتاب آسمونیت،قرآن،خیلی موقع ها ماراصدا زدی؛خیلی موقع ها ما را به طور مستقیم خطاب قرار دادی و یه چیزهایی رو ازمون خواستی،حالا،امروز می خواهیم به کمک همین قرآن  ،یک بار دیگر با هم مرور کنیم که توچه چیزهایی ازماخواستی و ماچقدرتونستیم به خواسته های تو عمل کنیم.

گفتم:«خداجون،ازکجا باید بفهمیم که ما مومن واقعی هستیم یا ظاهری؟می خواهم بدونم مومنان واقعی چه کسانی هستند و چه خصوصیاتی دارند؟»

گفتی:«و[مومنان کسانی هستندکه]که از نمازهایشان محافظت می کنند.» (9/مومنون)

گفتم:«همین؟!یعنی اگریه نفرمواظب نمازش باشه وهمیشه نمازش را بخونه،میشه مومن واقعی؟!خب منم همیشه نمازم رو میخونم،پس مومن واقعی ام!»

گفتی:«وهمانا آن[محافظت ازنماز]قطعا بسیار دشواراست،مگربرای خاشعین.»  (45/بقره)

گفتم:«آهان!یعنی هر کسی از پسش بر نیاد!حتما باید خاشع باشه.حالا این خاشع یعنی چه؟خاشعین چه کسانی هستند؟»

گفتی:«کسانی امید دارند[در قیامت]با پروردگارشان ملاقات می کنند وآنها به سوی او برمی گردند.»(46/بقره)

گفتم:«خدا جون،پس یعنی ما اگر توی نمازمون خاشع نباشیم،نباید انتظارملاقات تورا داشته باشیم؟یعنی هیچ راه دیگه هم وجود نداره؟»

گفتی:«پس هر کس امید به ملاقات ما دارد،عمل کند به کارهای صالح...»   (110/کهف)

گفتم:«همین؟!خب،اگربه کارخوب کردن باشه،خیلی از مردم باید همچین انتظاری داشته باشن!این          طورنیست؟»

گفتی:«....وهمانا بسیاری از مردم به دیدارپروردگارشان کافر هستند[واو را باور ندارند].»(8/روم)

گفتم:«واقعا؟!یعنی خیلی ازمردم واقعا دیداروملاقات قیامت روقبول ندارن؟!خب تکلیف این آدما توی قیامت چی میشه وقتی اصلا قبولش ندارن؟»

گفتی:«پس ما هم دراین روزایشان را فراموش می کنیم؛همان گونه که ایشان دیداراین روزرا فراموش کردند.»  (51/اعراف)

گفتم:«حب،اگرتوی دنیا کار خوبی کرده باشی چی؟یعنی اعمالشون چی می شه؟»

گفتی:«وکسانی که تکذیب کردند آیات ما را وهمچنین دیدار آخرت را،اعمالشان حبط ونابود میشود.»

  (47/اعراف)

گفتم:«آخی!بیچاره ها!یعنی هیچی ندارن دیگه!خب،نمیشه ما کمکشون کنیم؟گناه دارن ها!»

گفتی:«پس رها کنید کسانی که باور ندارند ملاقات ودیدار آخرت راتا در طغیان خودشان سرگردان باشند.»   (11/یونس)

گفتم:«آهان!یعنی کلا آنها را ولشون کنیم به حال خودشون دیگه؟!خب،اصلا من می خوام بدونم چی می شه که اینها دیدار قیامت را رومنکر می شن؟یعنی دلشون به چی خوشه؟»

گفتی:«کسانی که دیدار ما را باور ندارند،وبه زندگی دنیا راضی شده اندوبه آن اطمینان پیدا کرده اند.»   (7/یونس)

گفتم:«فهمیدم!یعنی اینها پشتشون به دنیا گرمه که خیلی راحت قیامت را رها می کنند!خب،خداجون، مگه دنیا چیز بدیه؟یعنی ما نباید دنیا رو دوست داشته باشیم؟»

گفتی:«زندگی دنیا،چیزی جز بازیچه و سرگرمی نیست وسرای آخرت بهتر است برای کسانی که متقی هستند.»  (32/انعام)

گفتم:«پس خداجون،کمکون کن که بازیچه دنیا نشیم وهمیشه جزکسانی باشیم که به ملاقات آخرت امید دارند.»

گفتی:«پس بر خدا توکل کنید،اگرمومن هستید.»  (23/مائده)

 

منبع: نشریه پیشگامان بسیج

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اسفند 1389ساعت 20:3  توسط معلم  |